Tarieven en voorwaarden

1

Het cursusgeld bedraagt € 100,00 voor 10 lessen van 75 minuten.
Voor studenten geldt een studenten-tarief van € 85,00. Wel dient een studenten-ov kaart overlegd te worden.

2

Inschrijven kan zonder danspartner.

3

Cursisten worden verzocht het cursusgeld, contant, volledig te betalen tijdens de eerste lesavond.
Wanneer de (volledige) betaling, om welke reden dan ook, achterwege blijft, heeft dansschool U.P.A het recht om de betreffende leerling de deelname te ontzeggen.

4

Voor een goed verloop van de lessen wordt u verzocht op tijd aanwezig te zijn.

5

Cursisten wordt verzocht om zich bij verhindering tijdig telefonisch af te melden bij de betreffende docent.

6

Wanneer een leerling i.v.m.ziekte niet aanwezig kan zijn tijdens de les. Zal in overleg met de docent bekeken worden of het mogelijk is om de gemiste les(sen) in te halen.

7

Het is van belang om tijdens de cursus zoveel mogelijk lessen aanwezig te zijn. Door veelvuldige afwezigheid wordt het overbrengen van de lesstof  vertraagd, dit houdt de volledige groep onnodig op.
Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

8

Bij verhindering wordt het lesgeld niet terugbetaald en verrekening van het lesgeld met een volgende cursus is niet mogelijk.

9

Dansschool U.P.A is op generlei wijze aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van welke aard dan ook.

10

Dansschool U.P.A is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel dat is ontstaan voor, tijdens of na de les of salsa dans avonden.

11

Cursisten met een lichamelijke beperking, die mogelijk een belemmering vormen voor het volgen van de lessen, dienen dit vooraf met de docent te bespreken.

12

Mobiele telefoons dienen tijdens de les uitgezet of op “tril” te worden gezet.

13

Roken tijdens de les is helemaal niet toegestaan.

14

Houdt er rekening mee dat u met andere mensen danst. Het is van belang dat u aandacht besteedt aan lichamelijke hygiene.

15

Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat anderen hiervan geen hinder ondervinden.